virksomhedssag

 

Salg af virksomhed, Virksomhedssalg

Man taler om virksomhedsoverdragelse, når en virksomhed eller en del heraf overdrages fra én juridisk enhed til en anden, ifølge aftale mellem parterne. Overdragelse af en virksomheds aktier eller anparter er ikke en virksomhedsoverdragelse.

 

Virksomhedsoverdragelse sker oftest ved:

 

  • at to eller flere virksomheder smelter sammen
  • at aktiver og gældsforpligtigelser i ophørende selskab overdrages til et andet selskab
  • entreprise
  • at offentlig virksomhed privatiseres

 

En arbejdsgiver skal i rimelig tid inden overdragelsen give sine medarbejdere besked om årsagen til overdragelsen og de juridiske -, økonomiske - og sociale følger, samt påtænkte foranstaltninger for de ansatte i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.

 

Der er særlige forhold at være opmærksom på, når en virksomhed under betalingsstandsning og konkurs bliver overdraget.

 

Virksomhedsoverdragelse er reguleret ved Lov om virksomhedsoverdragelse.

 

Hvis du vil have nærmere rådgivning om virksomhedssalg, kan du kontakte en advokat.

 

Advokatnøglen, Advokatsamfundets oficielle database hvor man kan finde advokater, herunder efter navn, fagområde og speciale.

ellers kan du kontakte SeskabsAdvokaterne på tlf  +45 45 23 00 10

 

Læs mere om salg af virksomhed